Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Univercityshop.com


1. Informacje ogólne
Prezentowane na stronie Univercityshop.com towary są towarami znajdującymi się w ofercie handlowej Univercityshop.com, niektóre z nich mogą jednak nie być aktualnie dostępne.
Univercityshop.com zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
Ceny towarów znajdujących się na stronie Univercityshop.com są orientacyjnymi cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, Klient jest on o takiej zmianie informowany ofertą.
Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Univercityshop.com
Sklep jest własnością firmy Univercity Radosław Kozlik
Wszystkie ceny w sklepie Univercityshop.com zawierają podatek VAT (są cenami brutto)
Klient sklepu Univercityshop.com wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997


2. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są poprzez: 

  • 
formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Univercityshop.com
- poprzez pocztę mailową (24h)
  • podając nazwę i symbol produktu, pełne dane zamawiającego

Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). 
Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia
Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:


  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną

  • w przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU.pl 

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową .
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem office@univerecitywear.com
W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.


3. Ceny towarów i płatność
Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Univercityshop.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier
b) płatność kartą kredytową, lub przelewem - należność pobiera serwis PayU.pl
Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem GLS.
Faktury VAT  wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych.


4. Koszty i terminy dostawy
Firma dba by czas który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu był jak najkrótszy ( uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt). Termin dostawy może się przedłużyć do 3dni roboczych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny termin dostawy zamówionych produktów miałby być dłuższy niż trzy dni robocze, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 


  • Przesyłki na terenie Polski dostarcza firma kurierska GLS. Czas dostawy – 1 dzień roboczy

  • Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju

 

DARMOWA WYSYŁKA występuje w momencie gdy zamówienie przekroczy kwotę 350zł.
Jeżeli zamówienie nie przekracza tej kwoty koszt dostawy na terenie Polski wynosi 10 zł przy wcześniejszej zapłacie oraz 20zł przy  wysyłce za pobraniem  
Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta. 


5. Zwroty, reklamacje
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru. Zwracany towar musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu ,oryginał paragonu lub faktura.
Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy ( w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).
Reklamację rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu. Gwarancja na towary nią objęte jest przez nas postemplowana i dołączana do przesyłki. Dokument ten jest też ważny tylko z dowodem zakupu.  
Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską  na swój koszt na adres: Univercity Radosław Koźlik
ul. Drobniewicza 43, 
43-300 Bielsko-Biała 
NIP: 5472081971
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


Kategorie

Promocje

Wszystkie promocje

eBiuletyn-Newsletter

PayU